Bestyrelse

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1953

Bestyrelsens sammensætning pr 13.8.2016:


Hans Gjerding, formand

Mobil: 20463544

e-mail: hans.gjerding@hotmail.com


Philip Tønnesen

Mobil: 51264850

e-mail: philipt@dadlnet.dk


Jannich Petersen

Mobil: 40425125

e-mail: jpete@gribskov.dk
Sekretær og teknisk rådgiver


Erik Biering, akademiingeniør

Mobil: 20152679

e-mail: 2biering@mail.dk